Filing complaints, appeals or objections

In a work situation, disagreements or other issues may arise between the employer and employees. In case you need help solving these issues, you can turn to the confidential advisors.

Confidential advisor for personnel matters

Since 15 June 2009, drs. G (Bert) van Driel has been the confidential advisor for personnel matters at Leiden University. He can help staff members in solving e.g. disputes with colleagues, supervisors, managers etc., changes in organizational or environmental work-related matters that may lead to unwanted situations.

Confidential advisor for inappropriate behavior

n case of inappropriate behavior, such as discrimination, intimidation, sexual harassment, violence or aggression, you can contact the confidential advisor for inappropriate behavior, Mrs M.C. Bleeker.

Both advisors are employed by SHE (Safety, Health and Environment)
Address: Poortgebouw Zuid, 3rd floor, Rijnsburgersweg 10, 2333 AA Leiden.
Phone: 071 527 80 15

Additional information can be found at the university’s website under "Digital Complaints for Staff Members".
http://organisation.leiden.edu/complaint-box-staff/

Vertrouwenspersoon Universiteit Leiden en “Klachtenloket”

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen hebben. Als u hulp nodig heeft bij het oplossen hiervan kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden

Sinds 15 juni 2009 is drs. G. (Bert) van Driel de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden van de Universiteit Leiden. Hij kan medewerkers helpen om oplossingen te vinden als er bijv. problemen zijn met leidinggevende en/of collega’s, misstanden in de organisatie of veranderingen in het werk met onjuiste gevolgen.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Is er sprake van ongewenst gedrag als discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld of agressie dan kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, mw. M.C. Bleeker.

Beide vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij VGM (Veiligheid, Gezondheid & Milieu).
Adres: Poortgebouw Zuid, 3e etage, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden,
Telefoon: 071 527 80 15

Meer informatie kunt u vinden op de universitaire website onder het Digitaal Klachtenloket.
http://reglementen.leidenuniv.nl/digitaal-klachtenloket/digitaal-klachtenloket.html

Discover the world at Leiden University